Μελέτη για παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα Λευκάδας με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγή Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, […]