Εγκρίθηκε μελέτη για λιμνοθάλασσα Αβλέμονα

Μελέτη για παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα Λευκάδας
με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγή

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, εγκρίθηκε η ανάθεση της υποστηρικτικής μελέτης, του υποέργου 3: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ».

Συγκεκριμένα, η υποστηρικτική αυτή μελέτη, με εκτιμώμενη αξία 141.174,00€, περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη πράξη του έργου: «Ήπιες – φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα Λευκάδας με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής», συνολικού π/υ 2.768.105,12€.

 

 

Άμεσα θα δημοπρατηθεί και το κυρίως έργο που περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στην λιμνοθάλασσά μας.

Η δημοτική αρχή δείχνει εμπράκτως την στήριξή της στην πρωτογενή παραγωγή, θέτοντας συγχρόνως σαν προτεραιότητά της, στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων, την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, καθώς και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων των λιμνοθαλασσών μας.

 


AgrinioStories