Εμπεσός: «Ίσως να πήρε το όνομά του από τη θέση που κατέχει, καθώς οριοθετείται από τα δύο βουνά, Μητσέλι και Καλάνα και μοιάζει σα να […]