Συνάντηση των υπευθύνων του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αγρινίου με εκπροσώπους της μη Κερδοσκοπικής εταιρίας Givmed Share medicine Sharelife Οι τρόποι ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της […]