5 Οκτωβρίου 2022

Αγρίνιο – Συνεργασία Κ/κού Φαρμακείου με Givmed

Συνάντηση των υπευθύνων
του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αγρινίου
με εκπροσώπους της μη Κερδοσκοπικής εταιρίας
Givmed Share medicine Sharelife

Οι τρόποι ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις ανάγκες σε φάρμακα συζητήθηκαν κατά τη διαδικτυακή συνάντηση των υπευθύνων του Κοινωνικού  Φαρμακείου  του Δήμου Αγρινίουμε εκπροσώπους της μη Κερδοσκοπικής εταιρίας Givmed Share medicine Sharelife.

 

 

Η  Givmed λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2016 με στόχο να στηρίξει απόρους, ηλικιωμένους, πρόσφυγες και άλλες κοινωνικά ευπαθείς ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση στα φάρμακά τους. Συνεργάζεται με 153 φορείς σε ολόκληρη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το Κοινωνικό Φαρμακείο Αγρινίου  ΕΣΠΑ, με το οποίο έχει υπογραφτεί συμφωνητικό συνεργασίας από τον Νοέμβριο του 2020.

Στη συνάντηση συμμετείχε  ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας  Καλαντζής Κωνσταντίνος και συζητήθηκαν θέματα όπως ο ρόλος της πλατφόρμας της Givmed, μέσω της οποίας καταγράφονται οι ανάγκες των φορέων σε φάρμακα και γίνεται η αναδιανομή τους, τους τρόπους ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και αναζητήθηκαν ιδέες και προτάσεις για μελλοντικές δράσεις και εκδηλώσεις.

 

 

 

 


AgrinioStories