Από το χειροποίητο στο βιομηχανοποιημένο τσιγάρο

Tο χειροποίητο τσιγάρο παρουσιάζεται το 1885 και οι βιομήχανοι καπνού προσπαθούσαν να πείσουν τους αμετανόητους «στρίφτες» να προτιμήσουν το βιομηχανοποιημένο τσιγάρο, χρησιμοποιώντας προς τούτο διάφορες […]