Η Μονή του Αγίου Γεωργίου, κτισμένη στο χωριό Βουργαρέλι των Τζουμέρκων, χαρακτηρίσθηκε ως η Αγία Λαύρα της Ηπείρου Προεπαναστατικά αποτελούσε καταφύγιο κλεφτών και αρματολών. Εκεί […]