ΓΕΦΥΡΙΑ

Το γεφύρι της Αρτοτίβας

Το γεφύρι της Αρτοτίβας είναι το παλαιότερο που σώζεται στον Εύηνο ποταμό.   Είναι χτισμένο στο στενότερο σημείο τον ποταμού...