Από τις 10/10/2022 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών τα αποτελέσματα εισαγωγής φοιτητών/τριών στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών σε Πάτρα και Μεσολόγγι, για το […]