Κανένα ενδεχόμενο δεν υπάρχει για νέα ρύθμιση οφειλών είτε ασφαλιστικών είτε φορολογικών χρεών εντός του 2024 Οι οφειλέτες θα πρέπει να αρκεστούν στην υποβολή αίτησης […]