Στις περιόδους συγκομιδής των αγροτικών προϊόντων υπάρχει σε όλη την Ελλάδα μεγάλη προσφορά εργασίας που μέχρι και το 2019 καλύπτονταν από εποχιακούς εργάτες γης, που […]