Συμμετοχή Δημητρογιάννη σε ΣΕΒ Πελ. και Δυτ. Ελλάδας

Ο Αντιπεριφερειάρχης, Λάμπρος Δημητρογιάννης, συμμετείχε στην ανοικτή συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΕΒ Πελ. και Δυτ.Ελλάδας  Στην ανοικτή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών […]

Η ΕΟΕΔ Μεσ/γίου κάλυψε υγειονομικά τον Αγιασμό

Η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης – ΕΟΕΔ Μεσολογγίου κάλυψε υγειονομικά την τελετή Αγιασμού Η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης-Ε.Ο.Ε.Δ Μεσολογγίου κάλυψε υγειονομικά την τελετή Αγιασμού των […]