Όλα παράνομα… και άδικα Και τα μηχανάκια και οι κάδοι… και τα πρόστιμα γράφει ο provocatorας Να ξεκινήσουμε από αριστερά προς τα δεξιά: 1ον) Το […]