«Από τους σπουδαίους προγόνους μας κληρονομήσαμε δύο ένδοξους βράχους. Την Ακρόπολη και τον Καιάδα. Και σταθήκαμε ανάξιοι, όχι μόνον στο ύφος του πρώτου, αλλά και, […]