Πολλές φορές μπαίνει το ζήτημα της επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ. Όμως και τώρα, το κράτος έχει τη Διοίκηση. Άρα δεν είναι αυτό το ζήτημα τώρα. του […]