Αγρίνιο – Τρία υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα

Με τρία υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα, συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων, ενισχύεται η Διεύθυνση  Καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου Πρόκειται για οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον με σύστημα ανύψωσης […]

Ευχαριστίες Λύρου, για απορριμματοφόρο

Ευχαριστίες Λύρου, για την παραχώρηση απορριμματοφόρου  Τις ευχαριστίες του στους Δημάρχους Γεώργιο Παπαναστασίου, Γιάννη Φωστηρόπουλο και Σίμο Ρούσσο για την παραχώρηση   απορριμματοφόρων, εκφράζειο Δήμαρχος Ι.Π. […]