Σύσκεψη – διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου τοπικού προγράμματος Leader (ΠΑΑ) Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ σας προσκαλεί στην ανοικτή σύσκεψη/διαβούλευση, στο πλαίσιο […]