Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη του  έργου «Αγροτική  Οδοποιία  Περιοχής Λαγκαδιά  του Δήμου  Αγρινίου», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Το έργο υλοποιείται στο […]