2 Οκτωβρίου 2022

Αγρίνιο – 500 χιλιάδες ευρώ στη Λαγκαδιά

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
εγκρίθηκε η ένταξη του  έργου «Αγροτική  Οδοποιία  Περιοχής
Λαγκαδιά  του Δήμου  Αγρινίου», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση θα υλοποιηθούν έργα που στοχεύουν στη βελτίωση των υφιστάμενωναγροτικών δρόμων.

Την ικανοποίηση του για την ένταξη του έργου εξέφρασε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου:

 «Βελτιώνουμε  τις υποδομές σε όλο το εύρος του Δήμου Αγρινίου και στηρίζουμε έμπρακτα  τον αγροτικό  πληθυσμό. Με προσήλωση  στο στόχο μας εξασφαλίζουμε  έργα αναγκαία  για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης Γ. Γεωργαντά και τον Δημήτρη Παπαγιαννίδη,  Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών για τη συνεργασία και τη στήριξη».

 


AgrinioStories