Κλιματική αλλαγή: Τα σενάρια και οι επιπτώσεις στην οικονομία

Τα πρώτα ενδιάμεσα αποτελέσματα
της επικαιροποίησης της έκθεσης
για την κλιματική αλλαγή
«Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές
και κοινωνικές επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα».

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την έκθεση, η μέση θερμοκρασία μέχρι τα μέσα του αιώνα θα αυξηθεί από 1,2°C έως και 2°C ανάλογα με το σενάριο εξέλιξης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η δεκαετία του 2050 περιλαμβάνει το σημείο καμπής, πέραν του οποίου η ανθρωπογενής παρέμβαση στο κλίμα θα είναι μη αναστρέψιμη. Μετά το 2060, η αύξηση στη μέση θερμοκρασία θα φτάσει τους 2°C έως και 5°C περίπου, ανάλογα πάλι, με το σενάριο εκπομπών.

Αναφορικά με τις ημέρες του καύσωνα, αυτές θα αυξηθούν στα πεδινά έως και κατά 10-15 μέχρι τα μέσα του αιώνα και έως 30-50 μέρες μέχρι το 2100, εάν δεν ληφθούν μέτρα περιορισμού των εκπομπών CO2. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση των βροχοπτώσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. H βροχόπτωση αναμένεται να μειωθεί σημαντικά μετά το 2050, ιδιαίτερα στα νοτιότερα τμήματα της χώρας.

Επίσης, αναμένεται να ενισχυθεί το φαινόμενο της ξηρασίας, λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων και του αριθμού ημερών βροχής σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας. Κάτι τέτοιο, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μετάπτωση του κλίματος στην Ελλάδα προς το ξηρότερο. Συνεπώς, περίπου το 40% της Ελλάδας, ιδίως τα ανατολικά και νότια τμήματα, θα κινδυνεύουν μέχρι το τέλος του αιώνα να ερημοποιηθούν στην περίπτωση που δεν ληφθούν παγκοσμίως μέτρα για τον περιορισμό των θερμοκηπικών αερίων.

Σύμφωνα με την έκθεση, αναμένεται αύξηση της συχνότητας των ακραία έντονων βροχοπτώσεων, που θα γίνεται εντονότερη όσο λιγότερα μέτρα ληφθούν και όσο οδεύουμε προς το τέλος του 21ου αιώνα. Επίσης, αναμένεται αύξηση και στον αριθμό των ημερών με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς: από 10 έως και 20 περισσότερες ημέρες πυρκαγιάς μέχρι τα μέσα του αιώνα και από 15 έως και 50 περισσότερες ημέρες με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς προς τα τέλη του αιώνα, ιδιαίτερα στις περιοχές που και σήμερα είναι πιο επιρρεπείς στις δασικές πυρκαγιές.

Εντοπίζονται επίσης και σημαντικές επιπτώσεις εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Με βάση τις εκτιμήσεις των μοντέλων, έως τα μέσα του αιώνα αναμένεται η στάθμη της θάλασσας να ανέβει κατά 15 έως 20 εκατοστά και κατά 20 έως 80 εκατοστά μέχρι τα τέλη του αιώνα, ανάλογα με την εξέλιξη των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων, με συνέπειες μεταξύ άλλων στη γεωργία στις παράκτιες περιοχές.

 

Κλιματική αλλαγή:
Οι επιπτώσεις της στη γεωργία

Στην έκθεση «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα», παρουσιάστηκαν οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες τριών περιοχών (Τρίκαλα, Ζάππειο, Σωτήριο) της περιφέρειας της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι οι εξής: Ένταση των τάσεων ερημοποίησης του εδάφους, με αποτέλεσμα τον περιορισμό και την υποβάθμιση των καλλιεργήσιμων γαιών. Μείωση της παραγωγής αραβοσίτου μέχρι 41,7% και βαμβακιού μέχρι 34,2% και αύξηση της παραγωγής σιταριού κατά 13,4% στο δυσμενέστερο σενάριο εκπομπής έως το τέλος του αιώνα.

Σε βαθιά εδάφη, μείωση των αποδόσεων του αραβοσίτου έως 29,3% και του βαμβακιού μέχρι 29,6% και αύξηση των αποδόσεων του σιταριού μέχρι 68,6%, έως το τέλος του αιώνα στο δυσμενέστερο σενάριο εκπομπής. Σε ρηχά και επικλινή εδάφη, εκμηδένιση των αποδόσεων του βαμβακιού και του αραβοσίτου και διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα των αποδόσεων του σιταριού, στο μέσο και στο δυσμενέστερο σενάριο εκπομπής έως το μέσο του αιώνα. Περαιτέρω μειώσεις στην παραγωγή κατά 3,6% σε όλες τις καλλιέργειες σε διαβρωμένα εδάφη.

 


Διαβάστε περισσότερες ΕΙΔΗΣΕΙΣ που αφορούν
στην επιβιώση και διαβίωση στην ΕΛΛΑΔΑ
κάνοντας clik πάνω στο λογότυπο που ακολουθεί

AgrinioStories Ελλάδα