Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 11 Οκτωβρίου

Καλεντάρι της 11ης Οκτωβρίου:
(Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας)

1905:«Αποδοκιμασίες για τον διευθυντή του καπνοκοπτηρίου»
1943: «Ο Μιλτιάδης Τζάνης δήμαρχος Αγρινίου για έξι μέρες μόνο»
1943 «Η μάχη της Σκουτεράς»

11 Οκτωβρίου 1905

Όπως ανακοινώθηκε τηλεγραφικά από το Αγρίνιο στο Υπουργείο Οικονομικών ο διευθυντής του καπνοκοπτηρίου πήγε σε κάποιο καπνοπωλείο της πόλης για να κατασχέσει λαθραία τσιγαρόχαρτα. Πάραυτα όμως η πολυπληθής πελατεία του πραγματοποίησε διαδήλωση. Με προπηλακισμούς και ύβρεις  αποδοκίμασαν το διευθυντή και τον ανάγκασαν να αναχωρήσει χωρίς να εκτελέσει το έργο για το οποίο είχε πάει εκεί. Το Υπουργείο Οικονομικών διέταξε τον Εισαγγελέα Αγρινίου να ενισχύσει το διευθυντή του καπνοκοπτηρίου στο έργο του. (ΣΚΡΙΠ, φύλ. 12.10.1905, Σελίδα 4).

 

11 Οκτωβρίου 1943

Ο Μιλτιάδης Τζάνης διορίζεται για δεύτερη φορά Δήμαρχος Αγρινίου. Ο πρώτος του διρισμός σ΄αυτή τη θέση έγινε από τον Αναστάσιο Ταβουλάρη, ο οποίος ήταν υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου, στις 9 Απριλίου του 1942. Αντιακτέστησε με αυτόν τον τρόπο τον εκλεγμένο δήμαρχο της πόλης Δημήτρη Βότση, του οποίου ήταν Δημοτικός Σύμβουλος.

Η δεύτερη αυτή περίοδος ήταν εξαιρετικά μικρή. Η διάρκεια της ήταν έξι μέρες: από τις 11 Οκτωβρίου του 1943 έως τις 16 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς. Στο τόμο με τις βιογραφίες των Δημάρχων του Αγρινίου της Μεταξούλας Μανικάρου και της Χρυσούλας Σπυρέλη, με τίτλο Δήμαρχοι και Δημαρχίες, διαβάζουμε μία από τις αποφάσεις του, η οποία μάλιστα φέρει την ίδια ημερομηνία με αυτή του διορισμού του. «Το εντάυθα Γερμανικόν Φρουραρχείον  δια του υπό χθεσινήν ημερομηνίαν εγγράφου του ζητεί προς άμεσον κατάταξιν εις τον Γερμανικόν Νοσοκομείον και Οδοντιατρείον δεσπινοίδας ή γυναίκας δια την υπηρεσίαν της νοσοκομού ή βοηθού. Γίνονται δεκταί και μη πεπαιδευμέναι αίτινες θα καθοδηγηθώσιν. Αι νοσοκόμοι και βοηθοί αύται γυναίκες θα κοιμώνατι εις τας οικίας των. Γίνονται δεκταί και δι’ εργασίας ημισείας μόνο ημέρας. Αύται θα ώσιν υπό την προστασίαν του Ερυθρού Σταυρού. Δια περισσοτέρας πληροφορίας αποτανθήτωσαν εις το Γρμανικόν Φρουραρχείον.

Εν Αγρινίω τη 11-10-1943
Ο Δήμαρχος
Μιλτιάδης Τζάνης”

Ο Μιλτιάδης Τζάνης εξέδιδε στο Αγρίνιο «Φως» και «Θάρρος» και σύμφωνα με τον Κώστα Μαραγιάννη (Το Αγρίνιο, εκδόσεις Πάραλος, Ιούλιος 2011, σελ. 252), μαζί με τον Βρυλιώνη Γεωργακόπουλο και από τη Γαβαλού, πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον Χρήστο Πύρρο, γιατρό από το Πέτροχώρι και τον Γενικό Στριατιωτικό Αρχίατρο, Γιώργο Χαρώνη έφτιαξαν την περίοδο της Κατοχής το νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Γαβαλού.

 

11 Οκτωβρίου 1943

Την ίδια μέρα με τον διορισμό του Τζάνη ως Δημάρχου, ένα τμήμα του 36ου Σύνταγμα του ΕΛΑΣ  «διαλύει» το αρχηγείο του ΕΔΕΣ της Τριχωνίδας στην μάχη της Σκουτεράς όπως αποκλαείται. Σε αυτή τη μάχη με το 360 Σύνταγμα πήρε μέρος και ο μετέπειτα Δήμαρχος Αγρινίου και γιος του Αντρέα Παναγόπουλου, Τάσος, με το αντάρτικο όνομα «Καπετάν Δάφνης.

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Ο Μιλτιάδης Τζάνης (πρώτος από αριστερά) με τον Δήμαρχο Βότση (τρίτος από αριστερά) στο Πάρκο (Απο το βιβλίο, Δήμαρχοι και Δημαρχίες, της Μεταξούλας Μανικάρου και της Χρυσούλας Σπυρέλη, Το δόντι, Δεκέμβριος 2009, σελ. 153)

AgrinioStories