Συνεδριάζει στις 15/7 το Λιμενικό Ταμείο Ξηρόμερου

Συνεδριάζει την Παρασκευή 15/7
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρόμερου

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβούλιου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρόμερου καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την δεκάτη πέμπτη (15η) του μηνός Ιουλίου, του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 04:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) σύμφωνα το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • 1. 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣΑΑ 0011463443 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 ‘ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ’ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3.
  • 2. 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022.
  • 3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ.
  • 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.
  • 5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΧΖΛ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ.
  • 6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΝ 24.07.2022.
  • 7. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 16 ΚΑΙ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022.
  • 8. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.


AgrinioStories