Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Ι.Π Μεσολογγίου,την 25η Οκτωβρίου 2022

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π Μεσολογγίου,την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα,Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 τουΝ. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 269/2019 (ΑΔΑ: 6ΟΓΧΩΡΖ-ΖΕΝ) απόφασής μας, ως προς την αντικατάσταση Προέδρου επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησηςπαραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002289 (εισηγητής κ.Σωτηρακόπουλος Γεώργ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
  2. Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 284/2019 (ΑΔΑ:68ΡΞΩΡΖ-ΑΗΑ) απόφασής μας, ως προς τον ορισμό υπεύθυνου υπαλλήλου του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, ως συνεργάτη γιατην υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» (εισηγητήςκ.Μπαλαμπάνης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος).
  3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 29/2021) περί έγκρισης παραδοτέων που αφορούν την σύμβαση αρ. πρωτ. 22992 19/12/2018 με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικούισοζυγίου-Αστική Βιώσιμη κινητικότητα» στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικήςκαι τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Λύρος Κων/νος –Δήμαρχος).
  4. Επιστροφή τάφων (εισηγητής κ.Αλετράς Αντώνιος – Αντιδήμαρχος).
  5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 20/2022) σχετικά με σχετικά με έγκριση πίνακα χειμερινών δρομολογίων 2022-2023 από 15-09-2022 έως 30-06-2023 Αστικού ΚΤΕΛ Ι.ΠΜεσολογγίου (εισηγητής κ.Αλετράς Αντώνιος – Αντιδήμαρχος).

Παρακολουθήστε την συνεδρίαση στο κάτωθι σύνδεσμο: ΕΔΩ

 


AgrinioStories