Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου Ξηρομέρου στις 13/4

Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου
την Τετάρτη 13η Απριλίου 2022

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ξηρομέρου καλεί σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 13η Απριλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 03:30 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567/24.03.2022 (ΦΕΚ 1454/25.03.2022 τεύχος Β’) και ειδικότερα ”μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη” για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου για το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ Αγρινίου και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των Κέντρων Υγείας Ξηρομέρου.
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση κατασκευής εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης (οινοποιείο), φερόμενης εκμετάλλευσης κου Καραγεώργου Λεωνίδα, που βρίσκεται σε αγροτική οδό στην περιοχή «Ματσαβέλη», εκτός σχεδίου πόλεως Δ.Κ. Αστακού.
  3. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 38,5 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «Καλοβούνι» των Δ.Ε. Αλυζίας και Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε., Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι., ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΕΤ 2112681925).
  4. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 46,2 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «ΚΑΚΟΜΑΛΙ» των Δ.Ε. Αστακού και Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νιας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας GREEKSTREAM ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΕΤ 2111663429).
  5. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 38,5 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «ΜΕΓΑ ΟΡΟΣ» της Δ.Ε. Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΕΤ 2112681826).
  6. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022 .

 

 


AgrinioStories