ΤΕΕ – Συνάντηση εργασίας για την ανάπτυξη της Τριχωνίδας

Συνάντηση εργασίας για την πορεία της μελέτης
“Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη και ανάδειξη
της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας”

Συνάντηση εργασίας, ενημέρωσης και διαβούλευσης για την πορεία της μελέτης “Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας” πραγματοποιήθηκε χθες 23/10/2023 στο κτήριο του Τ.Ε.Ε Αιτωλοακαρνανίας, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη κ. Ν. Φαρμάκη, του Δημάρχου Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου, του Δημάρχου Θέρμου κ. Σ. Κωνσταντάρα, του Προέδρου Τ.Ε.Ε Αιτωλοακαρνανίας κ. Λ. Μπλέτσα, του Προέδρου του Τ.Ε.Ε Κεντρικής Μακεδονίας και Αναδόχου της Μελέτης κ. Γ. Τσακούμη και πολλών υπηρεσιακών παραγόντων.

Εκπρόσωποι του Αναδόχου παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσματα της εν λόγω Μελέτης και κατέγραψαν τις παρατηρήσεις, καθώς και τις προτάσεις των συμμετεχόντων για τον εμπλουτισμό της.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Λίνος Μπλέτσας κατέθεσε συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων ανάπτυξης της Λίμνης Τριχωνίδας με δώδεκα σημεία, τα οποία θα συμπεριληφθούν στη Μελέτη Στρατηγικού Σχεδίου.

Ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι κατέθεσαν επίσης τις απόψεις τους, ενώ παρατηρήσεις επί της μελέτης πραγματοποίησαν όλοι οι συμμετέχοντες. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί περαιτέρω διαβούλευση της μελέτης από τους δύο δήμους προκειμένου να ολοκληρωθεί και να τεθούν οι ουσιαστικές βάσεις για την ανάπτυξη της Λίμνης Τριχωνιδας.

 

 

 

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν πέραν των προαναφερόντων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι κ.κ. Ν. Μασίκας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας , Δ. Καραβίδας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Ε. Διαμαντάκου Προϊσταμένη Μονάδα Β2: Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 2,5,6,7 του Ε.Π. 2014-2020 , Α. Πυργάκη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Β. Ζυγούρη Προϊσταμένη Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού, Π.- Ε. Ρέππα Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής και Ένταξης Έργων Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Σ. Καϊάφα από Γραφείο Περιφερειάρχη , από τον Δήμο Αγρινίου οι κ.κ. Γ. Ροντήρη Γεωργία Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Θ. Τσιλιγιάννη Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών – Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων , από το το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ο κ. Δ. Κανάτας Αντιπρόεδρος Δ.Ε. και ο κ. Κ. Παπαθανασίου Γενικός Γραμματέας Δ.Ε. και οι εκπρόσωποι του αναδόχου Α. Τασοπούλου και Χ. Κυριακίδου.

 

 


AgrinioStories