Προστασία της ποιότητας και ποσότητας των νερών

Προγραμματική Σύμβαση
μεταξύ Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Πατρών
για την προστασία των νερών της Δυτικής Ελλάδας

 

Στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την ωρίμανση δράσεων σχετικά με υδάτινους πόρους της Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, που υπεγράφη από τον Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάμπρο Δημητρογιάννη και από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, ΧρήστοΜπούρα, είναι η προστασία της ποιότητας και ποσότητας υδάτινων πόρων της Δυτικής Ελλάδας, με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου, και ιδίως του Τμήματος Γεωλογίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των 37.200 ευρώ και βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια αναμένεται να ωριμάσει τρείς δράσεις για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-27 που αφορούν:

  • Την εποπτεία και προσδιορισμό της στάθμης και διακύμανσης των φυσικών λιμνών της Αιτωλοακαρνανίας, με σκοπό την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και περιπτώσεων ξηρασίας.
  • Τον καθορισμό περιοχών με κακή ποιοτική κατάσταση υδάτων στη Βόρεια Αχαΐα, όπως και  η διαμόρφωση  έργων για αποκατάσταση και ανάσχεση φαινομένων υφαλμύρινσης.
  • Μελέτες και υλοποίηση έργων τεχνητού εμπλουτισμού στο υπόγειο υδάτινο σύστημα του Λαρισσού στη Δυτική Αχαΐα.

 

 

Για την επιτυχή ένταξη και υλοποίηση των παραπάνω δράσεων η συνεργασία Περιφέρειας και Πανεπιστημίου περιλαμβάνει:

  • Τη διαμόρφωση δράσεων και μέτρων ώστε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες να οριοθετηθούν με ακρίβεια η έκταση στων Υδάτινων συστημάτων για την υλοποίηση των έργων.
  • Τον καθορισμό των απαραίτητων μελετών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των σχετικών έργων.
  • Την προεκτίμηση του κόστους των έργων και την υποβολή στο νέο ΕΣΠΑ.
  • Την παροχή υποστήριξης και τεχνογνωσίας προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και των ανάλογων συμβάσεων.

Ο κ. Δημητρογιάννης, αφού ευχαρίστησε τον Πρύτανη δήλωσε: «Με γνώμονα την διασφάλιση των φυσικών μας πόρων και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας προχωρούμε σε μια σημαντική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ώστε γρήγορα και αποτελεσματικά να ολοκληρώσουμε μελέτες και να εντάξουμε έργα και δράσεις που σχετίζονται με την προστασία της ποιότητας και ποσότητας του υδάτινου δυναμικού μας. Τα οφέλη από αυτά τα έργα θα είναι άμεσα και θα αφορούν την ύδρευση, άρδευση και όλες τις χρήσεις νερού των τοπικών κοινωνιών μας. Θα ενισχύσουν επίσης τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του υδάτινου ισοζυγίου μας, που πλέον είναι σημαντικότατο για την καθημερινότητά μας. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μας έρχονται σε συνέχεια των δράσεων που αφορούσαν την προστασία των υδάτων σε περιοχές πέριξ των ΧΥΤΑ και των Βιολογικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας. Προετοιμάζουμε ήδη και άλλες δράσεις, και για αυτό θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη της Περιφέρειας για τις άοκνες προσπάθειές τους.»

Κατά την υπογραφή της προγραμματικής συμμετείχαν επίσης, ο αντιπρύτανης κ. Δημόπουλος, ο προϊστάμενοςΥδροοικονομίας της Π.Δ.Ε. κ. Παπαζησίμου, και ο Καθηγητής Γεωλογίας κ. Δεπούτης.


AgrinioStories