Προσφυγή για ακύρωση παραχώρησης Polder

Προσφυγή Δάλλα για ακύρωση παραχώρησης κτήματος Polder,
με σκοπό την δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σε κάθε αρμόδιο όργανο εποπτείας ΟΤΑ, προσέφυγε ο Γιώργος Δάλλας, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας για την παραχώρηση τμήματος του κτήματος Polder, με σκοπό την δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου.

Ο ίδιος στην προσφυγή του κατά της απόφασης παραχώρησης προβάλλει δυο βασικούς λόγους. Όπως αναφέρει στον πρώτο λόγο: «όχι μόνο δεν ανήκει το αγρόκτημα PILOT POLDER στην διοίκηση και διαχείριση του ΥΠΑΑΤ, αλλά δυστυχώς δεν υφίσταται νόμιμα. Ειδικότερα η περιοχή που εκτείνεται, πριν το έτος 1960 ήταν ιδιωτικοί αγροί έκτασης 321.700 τμ που απαλλοτριώθηκαν, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας για την εκτέλεση του έργου αποξήρανσης τμήματος της λιμνοθάλασσας.

Το παραπάνω είχε σκοπό την μεταφορά της τεχνογνωσίας της γεωργικής χρήσης αλατούχων παραθαλάσσιων περιοχών, από την Ολλανδία, γι΄ αυτό εξάλλου το αγρόκτημα που έγινε στη συνέχεια, κατά παράβαση των αρχικών στόχων, αποκλήθηκε PILOT POLDER. Η μέθοδος του Ολλανδού POLDER συνίστατο στην περίφραξη τμήματος λιμνοθάλασσας με χαμηλότερο επίπεδο υδάτων από την περιβαλλόμενη θάλασσα και ο έλεγχος και χρήση τους με μηχανικά μέσα για την εκμετάλλευση του εδάφους. Αντίθετα στην προκειμένη περίπτωση έγινε εκτεταμένη επιχωμάτωση, με ανύψωση της τελικής στάθμης του εδάφους από την περιβάλλουσα λιμνοθάλασσα, ώστε το ορθό θα ήταν να αποκαλείται τέως POLDER. Η μεταβολή αυτή του αρχικού σκοπού εξηγεί και γιατί τελικά είναι παράνομη η ύπαρξή του.

Αν λοιπόν επρόκειτο περί επιχωμάτωσης, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς περί αιγιαλού και παραλίας, του ΑΝ 2344/1940, ΦΕΚ 154/18-5- 1940, ειδικότερα κατά το άρθρο 9, έπρεπε να εκδοθεί Βασιλικό Διάταγμα που θα καθόριζε τον δημόσιο σκοπό, τους όρους, τον νέο αιγιαλό και παραλία, καθώς και την χρήση του παλαιού αιγιαλού, που θα ανήκε ούτως ή άλλως στο Δημόσιο, διαχειριζόμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. Αντίθετα, όχι μόνο τέτοιο Διάταγμα, δεν εκδόθηκε, αλλά εκδόθηκε ύστερα από αίτηση ενός των ιδιοκτητών παραθαλασσίων Αγρών, του κου Τριανταφυλλοπούλου, η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία επικύρωνε την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής που καθόρισε τα όρια του χειμερίου κύματος και της ζώνης παραλίας.

 

Διαβάστε τη συνέχεια του κειμένου στην πηγή του


AgrinioStories