Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης του Δήμου Πατρέων

Συμμετοχη δημοτων
στο προγραμμα οικιακης κομποστοποιησης
του Δημου Πατρεων

Ο Δήμος Πατρέων προωθεί Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης, το οποίο αποσκοπεί στην μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων σύμμικτων απορριμμάτων και την ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στην επαναχρησιμοποίηση σε όφελος του περιβάλλοντος. Η πλέον βιώσιμη οικονομικά και περιβαλλοντικά μέθοδος διαχείρισης του οργανικού κλάσματος των αστικών απορριμμάτων, είναι η κομποστοποίηση με τη παραγωγή εδαφοβελτιωτικού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος ο Δήμος έχει προμηθευτεί ειδικούς κάδους οικιακής κομματοποίησης, τους οποίους προτίθεται να διανείμει σε ενδιαφερόμενους δημότες, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα της κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων.

Οι κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, χωρητικότητας περίπου 310 L, και οι συνοδευτικές συσκευασίες σταθεροποιητή pH και γεωσκωλήκων, θα διανεμηθούν προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες που θα εκδηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής, της Αίτησης: «Φόρμας συμμετοχής για παραλαβή δωρεάν κάδου κομποστοποίησης».

Σημειώνεται ότι, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων κάδων κομποστοποίησης, θα διανεμηθεί το μέγιστο ένας κάδος ανά διεύθυνση και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει του χρόνου υποβολής της συνημμένης φόρμας.

Επισημαίνεται ότι:

  • α) το μέγεθος της βάσης του κάδου είναι περίπου 80Χ80cm,
  • β) ο κάδος πρέπει να τοποθετηθεί σε επαφή με επίπεδο χώμα για να λειτουργήσει και
  • γ) θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του παραγόμενου κομπόστ σε κήπο, δένδρα κ.λπ.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων θα αναλάβουν την επίδειξη λειτουργίας των κάδων. Οι κάδοι θα παραληφθούν από τους δημότες ασυναρμολόγητοι μαζί με τις οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης από σημεία που θα οριστούν σε επόμενη φάση και εφόσον καταρτιστούν οι λίστες των ενδιαφερόμενων δημοτών.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να στείλουν τη συμπληρωμένη Αίτηση – «Φόρμα συμμετοχής για παραλαβή δωρεάν κάδου κομποστοποίησης» προς το Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων στο e-mail: protodp@patras.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 313957.

Η αίτηση ΕΔΩ

 


AgrinioStories