Προεδρείο Γ.Σ. του ΕΣΑ: Κίνηση στα όρια του επιτρεπτού

  • Ανακοίνωση του προεδρείου της Γ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου

Προεδρείο της Γ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου
«Η κωλυσιεργία μας επιφόρτισε
να κινηθούμε ηθικά στα όρια του επιτρεπτού»

«Η κωλυσιεργία από τον αποχωρήσαντα συνδυασμό της πλειοψηφίας της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου, μας επιφόρτισε ηθικά να κινηθούμε στα όρια του επιτρεπτού. Ως το τελευταίο σώμα που αναγνωρίστηκε και διορίστηκε από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης στις 1-6-2022, οφείλαμε να ενεργοποιηθούμε για την πλήρωση ανελαστικών και πάγιωνυποχρεώσεων.

Προσεγγίσαμε-  βάσει της ιδιότητας και όχι του ατόμου – μέλη εξίσου του Συλλόγου που ασκούσαν διοίκηση.

Οι επικλήσεις σε καταστατικές δεσμεύσεις και προϋποθέσεις είναι κρίσιμο ζήτημα και αν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες ως προς την ατελή παραίτηση ή αν μέλη του Συλλόγου που ασκούσαν διοίκηση δεν είχαν τοποθετηθεί δημόσια με την ιδιότητα του μέλους αντιτιθέμενα σε καταστατικές δεσμεύσεις, η ευθιξία ή η δυσφορία μας θα ήταν μετριασμένη ή ανύπαρκτη.

Μέχρι τούδε επιδείξαμε νηφάλια στάση, ήπιες τοποθετήσεις και προχωρήσαμε σε ενέργειες που επιβεβαίωναν τα πεπραγμένα του ανώτατου οργάνου και αυτό μόνον. Δεν αναφερθήκαμε επί ατόμων προσωπικά και επί της παρούσης δεν θεωρούμε πως πρέπει να γίνει. Έχουμε αδρανοποιηθεί και πλέον απερίφραστα καλούμε όποιον αποχώρισε με ατελείς διαδικασίεςεφ΄ όσον ασκούσε διοίκηση, να ικανοποιήσει τις όποιες υποχρεώσεις τον βαρύνουν, βάσει αυτής και μόνο αυτής της συνθήκης.

  • Η εμπλοκή μας δεν είναι προσωποκεντρική και δράσαμε, δρούμε και θα δρούμε ως μέλη του Συλλόγου, με ότι συνεπάγεται αυτό.
  • Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του μέλους ορίζονται και είναι συγκεκριμένα.
  • Οι διαδικασίες επίσης.
  • Δεν επιθυμούσαμε και δεν επιθυμούμε τίποτα παραπάνω από την απρόσκοπτη λειτουργία του Συλλόγου.
  • Ο Σύλλογος είναι τα μέλη του.
  • Η μακρόχρονη ιστορία του βασίζεται στη δράση των μελών που αναπόφευκτα και αυτονόητα εναλλάσσονται στα εκατό και πλέον έτη λειτουργίας του.

Η άσκηση διοίκησης είναι ένα προνόμιο που παρέχεται και είμαστε όλοι υπόλογοι – είτε έχουμε βρεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε όχι  – απέναντι σε κάθε προηγούμενο και επόμενο μέλος.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

 


AgrinioStories