ΠΔΕ – Εργαστήρια Social Media Marketing και Logistics

Οι προοπτικές του Οπτικοακουστικού τομέα,
των Social Media Marketing
και της Εφοδιαστικής (Logistics), Αποθήκευσης,
Μεταφορών στη Δυτική Ελλάδα

Ολοκληρώθηκαν δυο ακόμα ενέργειες διαβούλευσης μέσω του έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας MIS 5075872» στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023.

Τα θεματικά εργαστήρια- ενέργειες διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τους τομείς: α) Οπτικοακουστικού τομέα, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Social MediaMarketing και β) Εφοδιαστικής (Logistics), Αποθήκευσης και Μεταφορών

Στα δυο εργαστήρια συμμετείχαν ο Περισανίδης Γιώργος,SocialMediaSpecialist  και η Κυριακοπούλου Μαρία, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Δ.Σ. της μεταφορικής εταιρείας «COLOSSOS GROUP»οι οποίοι ανέλυσαν τις προοπτικές της αγοράς εργασίας στους αντίστοιχους κλάδους, ενώ ακολούθησε εποικοδομητική διαλογική συζήτηση και προτάσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στους ανωτέρω τομείς.

«Μέσω του έργου προωθείται η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε νέες θέσεις εργασίας και σε απαιτούμενες δεξιότητες ως συνέπεια του οικονομικού μετασχηματισμού οι οποίες θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την επιμόρφωση των εργαζομένων, την επαγγελματική κατάρτιση, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας σε θέσεις με βιώσιμη προοπτική. Η σύγχρονη πολιτική θέλει και σύγχρονα μέσα και αυτή η ανοικτή πλατφόρμα είναι ένα από αυτά με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Μας βοηθά η πλατφόρμα και ο διάλογος με την αγορά ώστε τα μελλοντικά προγράμματα κατάρτισης της ΠΔΕ ή και άλλων φορέων να είναι στοχευμένα, αποτελεσματικά και επιτυχημένα είτε για εργαζομένους είτε για ανέργους», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας» δήλωσε ο Φωκίωνας Ζαΐμης.

Τα focusgroup  συντόνισε  η δημοσιογράφοςΆντυΜαγνησαλή.

Οι ενδιαφερόμενοι για τους δυο ανωτέρω τομείς καλούνται να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στις διαδικτυακές έρευνες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι οποίες γίνονται στον διαδικτυακό τόπο του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας (http://www.pdemae.gr)


AgrinioStories