Παράταση προθεσμίας Διαγωνισμού Καινοτομίας

Παράταση προθεσμίας
για τον Διασυνοριακό Ανοιχτό Διαγωνισμό Καινοτομίας
έως την 18η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 23:59

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει της επιχειρήσεις της Δημιουργικής Βιομηχανίας και κάθε ενδιαφερόμενο του κλάδου της Δημιουργίας και της Τέχνης για την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης των καινοτόμων ιδεών τους, στον Διασυνοριακό Ανοιχτό Διαγωνισμό Καινοτομίας.

Συνοπτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια της πρόσκλησης.

 • Α. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από:
  • Άτομα ή ομάδες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Υπάρχουσες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, Κοιν.Σεπ, Πολιτιστικούς Συλλόγους, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ κ.λ.π. που σκοπεύουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.
 • Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση):
  • Να είναι κάτοικοι ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις Περιφέρειες που καλύπτονται από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδας – Ιταλίας, δηλαδή στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Απουλίας της Ιταλίας.
  • Να έχουν επαγγελματική ή ερασιτεχνική ενασχόληση στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας με έμφαση στους τομείς που καλύπτει η συγκεκριμένη πρόσκληση.
  • Να έχουν αποδεδειγμένη συμμετοχή σε εκδηλώσεις του έργου Creative@Hubs, όπως να έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό σεμινάριο ή θεματικό εργαστήριο, να έχουν εγγραφεί στο site του έργου κ.λ.π.
 • Γ. Οι προτάσεις καινοτομίας πρέπει να εμπίπτουν σε έναν από τους ακόλουθους τομείς-στόχους:
  1. Αγροδιατροφικός τομέας.
  2. Χειροτεχνίες / Εικαστικές-Καλλιτεχνικές δημιουργίες / Παραστατικές Τέχνες (Θέατρο, Χορός, Μουσική κ.λ.π.).
  3. Πολιτιστικός Τουρισμός / πολιτιστική κληρονομιά.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχει την ευθύνη απονομής των τριών βραβείων για τη θεματική ενότητα «Πολιτιστικός Τουρισμός/Πολιτιστική Κληρονομιά». Θα βραβευτούν συνολικά 9 ιδέες στους τομείς-στόχους του διαγωνισμού. Τα τρία βραβεία θα είναι τα ακόλουθα:

1) Η οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος καθοδήγησης (mentoring Programme) τουλάχιστον 20 ωρών με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των προτάσεων σε επιχειρηματικό σχέδιο που θα οδηγήσει σε τελικό προϊόν.

2) Τη συμμετοχή σε μία έκθεση ή άλλο event του δημιουργικού τομέα στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος ή την δικτύωση της βραβευθείσας ομάδας με άλλο δημιουργικό κόμβο (hub) στο πλαίσιο του έργου.

3) Η ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και την ανάπτυξη ενός σύντομου video (περίπου 2’) για την παρουσίαση της ιδέας σε ένα pitching/networking event.

Σημειώνεται ότι το πρώτο βραβείο σε κάθε θεματική ενότητα θα λάβει το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών (1, 2 και 3), το δεύτερο και το τρίτο βραβείο τις υπηρεσίες 1 και 2.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην αγγλική γλώσσα, (με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως βιογραφικά των αιτούντων) ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα (https://www.pde-oip.gr/en. ) έως την18η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 23:59, σύμφωνα με την παράταση.

Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενος να μην αρκεστεί μόνο στην ανωτέρω ανακοίνωση αλλά να εμβαθύνει διαβάζοντας προσεκτικά και ενδελεχώς την πρόσκληση. Το τεύχος της πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του έργου CREATIVE@HUBS https://creativehubs.cti.gr/home & στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας https://www.epimetol.gr/ .


AgrinioStories