Παν/μιο Πατρών – Μνημόνιο Συνεργασίας με Purdue

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
Πανεπιστημίου Πατρών
με το Πανεπιστήμιο Purdue των ΗΠΑ

Αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Πατρών με τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Χρήστο Μπούρα, τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, κ. Διονύση Μαντζαβίνο και τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, κ. Ευστράτιο Γαλλόπουλο, συναντήθηκαν στην Αθήνα την Τετάρτη 31/5 με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Purdue των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου, Καθηγητή κ. Mung Chiang.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων με το οποίο ετέθη η βάση για την ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών. Tο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα από τα τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια (μαζί με τα ΕΜΠ, ΕΚΠΑ και ΔΠΘ) που υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με το Purdue. Στη συνάντηση συζητήθηκαν η προοπτική ανταλλαγών και επισκέψεων φοιτητών μικρής διάρκειας κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η ανάπτυξη κοινών διαδικτυακών μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών, η συνεπίβλεψη διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, η εκπόνηση κοινών διδακτορικών τίτλων, η διοργάνωση θερινών σχολείων και άλλες συνέργειες.

Σημειώνεται ότι το Purdue είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ στους κλάδους των μηχανικών και των θετικών επιστημών και ότι μέλη του έχουν τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ. Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, το Τμήμα Computer Science του Purdue (έτος ίδρυσης 1964) είναι το αρχαιότερο στις ΗΠΑ και έχει μακρά ιστορία συνεργασιών με το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είχαν προηγηθεί προπαρασκευαστικές συνδιασκέψεις στην Πάτρα τoυ Senior Vice President του Purdue Online και Καθηγητή του Electrical & Computer Engineering, κ. Δημήτρη Περούλη και του Αναπλ. Προέδρου του Computer Science, Καθηγητή κ. Πέτρου Δρινέα, αποφοίτου του ΤΜΗΥΠ, με τον Πρύτανη, τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής, Καθηγητή κ. Νίκο Αβούρη και εκπροσώπους των Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Φυσικής, καθώς και επισκέψεις της αντιπροσωπείας του Purdue στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Το διμερές μνημόνιο που υπεγράφη με το Purdue αναμένεται να διευρύνει τις ευκαιρίες που παρέχονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και διδάσκοντες, και αποτελεί μία ακόμα σημαντική κίνηση εξωστρέφειας και ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

 

 

 

 

 

 


AgrinioStories