ΟΣΔΕ 2023: σε πλήρη εξέλιξη η υποβολή Δηλώσεων – οι προθεσμίες

Για μια ακόμη χρονιά η Ένωση Αγρινίου
επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο
και στις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ)

Οι παραγωγοί, όπως ακριβώς έκαναν και όλα τα προηγούμενα χρόνια, προσέρχονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών, στα κεντρικά μας γραφεία στην Παλαμά 20, στα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού και στα συνεργεία που έχουν κατανεμηθεί σε ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία, προκειμένου να υποβάλουν τις Δηλώσεις ΟΣΔΕ και να διασφαλίσουν την επιδότησή τους.

Η Ένωση Αγρινίου είναι πρωτοπόρος και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προς τους αγρότες, προσφέρει ταυτόχρονα ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συμβουλευτικών και εμπράγματων υπηρεσιών, που διασφαλίζουν την επιδότηση και δημιουργούν τις συνθήκες αξιοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε παραγωγού.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για το τρέχον έτος (2023), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 25.08.2023 ημέρα Παρασκευή.

Επισημαίνεται ότι, όταν η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή η τελευταία πιθανή ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής, συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι συμπίπτει με την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία:

  • α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,
  • β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3%ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2023 στον/την δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 19/9/2023), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

 


AgrinioStories