Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 9η Φεβρουαρίου

Καλεντάρι της 9ης Φεβρουαρίου:
Έρευνα - Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας

1947: Η αναδάσωση του παλιού Αγίου Χριστοφόρου

9 Φεβρουαρίου 1947

Στη τέταρτη σελίδα της εφημερίδας «Εμπρός» εκείνης της μέρας διαβάζουμε μια ανταπόκριση του Νοτ. Μαρκς από το Αγρίνιο, από την οποία πληροφορούμαστε ότι ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί την πόλη είναι το ζήτημα της αναδάσωσης των λόφων πάνω από αυτή. Προπολεμικά, αναφέρει ο συντάκτης, το Αγρίνιο είχε υποστεί πρωτοφανή καταιγίδα, το ίδιο καταστρεπτική με την καταιγίδα της 24ης Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους (1946) και όλες οι  προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν, μετά από κείνη την προπολεμική καταιγίδα, να αναδασωθούν οι συγκεκριμένες περιοχές, απέτυχαν. Η μόνη πετυχημένη προσπάθεια πριν τον πόλεμο ήταν αυτή του δασονόμου Π. Μαρκόπουλου, ο οποίος χωρίς καμιά ουσιαστική βοήθεια πέτυχε να αναδασώσει ένα μέρος, που αποτέλεσε την «ελπιδοφόρο αρχή της αναδασωτικής προσπάθειας» για το Αγρίνιο. Η προσπάθεια όμως αυτή σταμάτησε από την έλλειψη πόρων, καθώς και του ελληνοϊταλικού πολέμου που ακολούθησε. Η Κατοχή μεγά-λωσε ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, αφού οι Γερμανοί προχώρησαν στην καταστροφή του πρασίνου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο βράδυ της 24ης Οκτωβρίου του 1946 σύμφωνα με την οποία, «οι καταρράκται του αφηνιάσαντος κυριολεκτικώς ουρανού, μετέβαλον το Αγρίνιον εις απέραντον λιμνοθάλασσαν. Τα όμβρια ύδατα μη συγκρατούμενα ένεκα της ελλείψεως δασικών φραγμάτων, εισώρμησαν εις την πόλιν, κατέκλυσαν τα πάντα και εξηφάνισαν τα υπάρχοντα των κατοίκων».

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Αναδάσωση στον παλιό Άγιο Χριστόφορο.
Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click πάνω στην κάρτα που ακολουθεί
ή στο Posted in Ημερολόγιο Αγρινίου