«Μπλόφα» της κυβέρνησης με τις Κοινότητες

Ενσωματώθηκε νέα διάταξη
στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών,
με την οποία ορίζονται εκ νέου
μόνον οι προϋποθέσεις αναγνώρισης οικισμών
ως δημοτικές Κοινότητες

Τη στιγμή που οι υποψήφιοι των επαρχιακών Δήμων ετοιμάζονται για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023 και αγωνιούν για την κατάρτιση των συνδυασμών στις κοινότητες και ενώ υπήρχε η φημολογία για αλλαγές στο εκλογικό σύστημα των κοινοτήτων ως προς τα πληθυσμιακά κριτήρια από 300 κατοίκους σε 200, λόγω συρρίκνωσης του πληθυσμού τελικώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αλλάζει τίποτα και απλώς μπλοφάρει!

Σύμφωνα, λοιπόν, με την νέα διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και συζητείται στην Βουλή ορίζονται εκ νέου μόνον οι προϋποθέσεις αναγνώρισης οικισμού ως δημοτικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από αίτημα του οικείου δημοτικού συμβουλίου, το οποίο στηρίζεται σε αναπτυξιακούς, συγκοινωνιακούς ή ιστορικούς λόγους, μπορεί οικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής, με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων  (300) κατοίκων, να αποτελέσει δημοτική κοινότητα.».

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τυχόν αλλαγές στον χάρτη των κοινοτήτων θα γίνουν μετά τις εθνικές εκλογές του 2023 και σίγουρα μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Πρόκειται για ένα διασπαστικό τέχνασμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναβιώνοντας τοπικισμούς και αναζωπυρώνοντας τα προεκλογικά πάθη εν είδει υποσχέσεων. Όμως, στην πραγματικότητα, ο δήμαρχος που θα εκλεγεί τον Οκτώβριο του 2023 θα μπορεί με το 43% συν μια ψήφο, που θα ελέγχει τα 3/5 των εδρών του δημοτικού συμβουλίου θα μπορεί να χαράξει τον αυτοδιοικητικό χάρτη της εκλογικής του περιφέρειας, δηλαδή του Δήμου.

Καθ’ όλα τα άλλα, ο αυτοδιοικητικός νόμος Βορίδη (Ν. 4804/2021) παραμένει ίδιος για την εκλογική διαδικασία, η οποία αποτυπώνει την συγκεντρωτική αντίληψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εκλογική αποτύπωση, καθώς ο συνδυασμός του πρώτου παίρνει τα 3/5 των εδρών κατ’ αναλογία με την εκλογική αποτύπωση των Δήμων, ενώ η αντιπολίτευση παίρνει το 2/5.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι: «Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων, ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και οι επιλαχόντες συνδυασμοί λαμβάνουν τα δύο πέμπτα (2/5). Το κλάσμα που προκύπτει, στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεος της μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα».

Για την δε κατανομή των εδρών, προβλέπεται ότι: «Οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:

α) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων κοινότητας που αποτελούνται από τρία (3) μέληδύο (2) και μία (1) έδρες, αντίστοιχα,
β) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από πέντε (5) μέλητρεις (3) και δύο (2) έδρες, αντίστοιχα,
γ) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από ένδεκα (11) μέλη, επτά (7) και τέσσερις (4) έδρες, αντίστοιχα, και
δ) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από δεκαπέντε (15) μέληεννέα (9) και έξι (6) έδρες, αντίστοιχα».

Για την δε εκλογή των προέδρων δημοτικών κοινοτήτων, ήδη από τον Ν. 4804/2021 προβλέπεται ότι: «Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του συνδυασμού που συγκέντρωσε κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) στη δημοτική κοινότητα την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι λοιποί υποψήφιοι, του ιδίου συνδυασμού, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση».

 

Πηγή

AgrinioStories