Μέτρα για την προστασία των αλιευτικών πόρων

Ο Αντιπεριφερειάρχης Α. Φίλιας
στο συνέδριο «Γαλάζιοι Ορίζοντες»
ζήτησε αποτελεσματικά μέτρα
για την προστασία των αλιευτικών πόρων

Στο Συνέδριο «Γαλάζιοι Ορίζοντες» με θέμα την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τον θαλάσσιο τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2024, με πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης,Ανδρέα Φίλια.

Κατά την τοποθέτησή του αρχικά «σύστησε»στους συμμετέχοντες τη Δυτική Ελλάδα ως πρωταγωνίστρια στον κλάδο των αλιευμάτων, επισημαίνοντας ότι διαθέτει άνω του 40% των λιμνοθαλάσσιων εκτάσεων της χώρας και το 25% των λιμνών – ουσιαστικά καλύπτοντας πλέον του 50% της ελληνικής παραγωγής αλιευμάτων από τέτοιου είδους οικοσυστήματα.  Όπως είπε στην περιοχή,  δραστηριοποιούνται δεκάδες επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί οι οποίοι ασχολούνται με την αλιεία, μεταποίηση και εμπορία ιδιαίτερων αλιευμάτων, όπως το αυγοτάραχο, η αθερίνα Τριχωνίδας, το χέλι κλπ.

«Είναι ξεκάθαρο πως ο αλιευτικός αυτός θησαυρός αποτελεί για τη δική μας περιοχή μια ολόκληρη περιουσία, αλλά και μια υποχρέωση για τη συνεχή και σταθερή στήριξη του.  Για να μιλήσουμε όμως ευρύτερα, η σημασία της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην προώθηση της οικονομικής αειφόρου ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας είναι για όλους μας ένα θέμα πρώτης προτεραιότητας» παρατήρησε ο κ. Φίλιας.

O Αντιπεριφερειάρχης χαρακτήρισε την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες κρίσιμες για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, αλλά και την οικονομία της περιοχής και μεταξύ άλλων τόνισε: «Οι θάλασσες μας προσφέρουν πηγή ζωής σε τοπικές κοινότητες. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια αποτελούν κρίσιμο οικονομικό πυλώνα για την περιοχή μας και πηγή εσόδων για την Περιφέρεια και τη χώρα».

Έκρουσε ωστόσο τον κώδωνα του κινδύνου για το φαινόμενο της υπεραλίευσης, σημειώνοντας: «Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αειφόρος διαχείριση των αλιευτικών πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του τομέα. Η υπεραλίευση και η παράνομη, αδήλωτη και άνευ έλεγχου αλιεία απειλούν την υγεία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη βιωσιμότητα των ειδών. Απαιτείται λοιπόν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία των αλιευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης και εφαρμογής περιοριστικών μέτρων, της ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης των αλιέων για την αποτελεσματική διαχείριση των αλιευτικών πόρων».

 

Διαβάστε περισσότερα
με click στο Posted in Δ. Ελλάδα