Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 10 Σεπτεμβρίου…

Καλεντάρι της 10ης Σεπτεμβρίου:
(Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας)

1895: Δήμαρχος Αγρινίου
για δεύτερη δημαρχιακή θητεία, ο Στάθης Στάικος
1905: Ο γεωργικός σταθμός της Ακαρνανίας

10 Σεπτεμβρίου 1895

Πραγματοποιήθηκαν οι προτελευταίες δημοτικές εκλογές του 19ου αιώνα που διεξήχθησαν στην Ελλάδα, με το πολύπλοκο εκλογικό σύστημα του «σφαιριδίου». Δήμαρχος Αγρινίου για δεύτερη δημαρχιακή θητεία εξελέγη ο Στάθης Στάικος. (ΣΚΡΙΠ, 11.9.1895, σελ. 2)

 

10 Σεπτεμβρίου 1905

«Το υπουργείον Εσωτερικών συνέστησεν επιτροπήν εκ του τμηματάρχου του γεωργικού τμήματος κ. Μαζαράκη και τριών γεωπόνων, η οποία έλαβεν την εντολήν να μεταβή εις Αγρίνιον και παραλάβη τας γαίας αι οποίαι προωρίσθησαν διά τον εκεί ιδρυόμενον γεωργικόν σταθμόν Ακαρνανίας». (ΕΜΠΡΟΣ 10.9.1905 σελ. 2)

 

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Στάθης Στάϊκος


AgrinioStories