1 Οκτωβρίου 2022

Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 10 Σεπτεμβρίου…

Καλεντάρι της 10ης Σεπτεμβρίου του:

1895: Δήμαρχος Αγρινίου
για δεύτερη δημαρχιακή θητεία, ο Στάθης Στάικος
1905: Ο γεωργικός σταθμός της Ακαρνανίας
1957: Ένα δύσμορφο έμβρυο έφερε στη ζωή η Αθ. Αθαν.

 

10 Σεπτεμβρίου 1895

Πραγματοποιήθηκαν οι προτελευταίες δημοτικές εκλογές του 19ου αιώνα που διεξήχθησαν στην Ελλάδα, με το πολύπλοκο εκλογικό σύστημα του «σφαιριδίου». Δήμαρχος Αγρινίου για δεύτερη δημαρχιακή θητεία εξελέγη ο Στάθης Στάικος. (ΣΚΡΙΠ, 11.9.1895, σελ. 2)

 

10 Σεπτεμβρίου 1905

«Το υπουργείον Εσωτερικών συνέστησεν επιτροπήν εκ του τμηματάρχου του γεωργικού τμήματος κ. Μαζαράκη και τριών γεωπόνων, η οποία έλαβεν την εντολήν να μεταβή εις Αγρίνιον και παραλάβη τας γαίας αι οποίαι προωρίσθησαν διά τον εκεί ιδρυόμενον γεωργικόν σταθμόν Ακαρνανίας». (ΕΜΠΡΟΣ 10.9.1905 σελ. 2)

 

 

10 Σεπτεμβρίου 1957

Ένα δύσμορφο έμβρυο έφερε στη ζωή η Αθ. Αθαν. στο νοσοκομείο της πόλης του Αγρινίου. Κάτω από τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μήτηρ έξι υγειών τέκνων έτεκε τέρας που έζησε επί μία ώρα περίπου» η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, αναφέρει: «Εις το νοσοκομείο της πόλεώς μας η Αθ. Αθαν. ετών 38 έτεκε τέρας το οποίον έζησεν επί περίπου μίαν ώραν. Τούτο είχεν μεμβράνην αντί κρανίου, τους οφθαλμούς εις την μετωπικήν χώραν και υπερμεγέθη αυτιά. Η Αθαν. έχει έξι τέκνα καθ’ όλα άρτια. Το τέρας ετοποθετήθη ευθύς αμέσως εντός υαλίνης θήκης, προβαίνουν δε εις παρατηρήσεις επ’ αυτού οι θεράποντες ιατροί». (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 11.9.1957, σελ. 1 – Το μισό επίθετο της μητέρας έχει διαγραφεί για ευνόητους λόγους)

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Στάθης Στάϊκος


AgrinioStories | Πηγή: Αρχείον Αγρινίου