Φαρμάκης – Δίκτυα φυσικού αερίου σε Πύργο και Αγρίνιο

Σε τροχιά κατασκευής
τα δίκτυα φυσικού αερίου σε Πύργο και Αγρίνιο

Σε τροχιά υλοποίησης έχει μπει η  διαδικασία ανάπτυξης των δικτύων φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα, καθώς  η ΔΕΠΑ Υποδομών (Όμιλος Italgas), μετά την Πάτρα, προχώρησε σε νέα σύμβαση για τον Πύργο και το Αγρίνιο. Τα έργα αφορούν στην κατασκευή δικτύων χαμηλής και μέσης πίεσης, στα οποία θα μεταφέρεται υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τη Ρεβυθούσα.

To έργο έχει τίτλο «εργασίες κατασκευής δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης, συνδέσεων παροχετευτικών αγωγών και εγκατάστασης εξοπλισμού (σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, βανών κ.τ.λ.) Αγρίνιο-Πύργος», είναι συνολικού προϋπολογισμού 13,3 εκατ. ευρώ,  αναθέτουσα αρχή είναι η ΔΕΔΑ και συγχρηματοδοτείται από κεφάλαια της ΔΕΔΑ και πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα έργα αφορούν στη μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης, εγκατάσταση σταθμών διανομής οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν δίκτυο χαμηλής πίεσης, την κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), την εγκατάσταση σελλών παροχής επί του δικτύου, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή (4 bar), την εγκατάσταση ρυθμιστών, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και τέλος την εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου είναι 22 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή αναμένεται οι δυο πόλεις να ενεργοποιηθούν εντός του 2024.

Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης που θα κατασκευαστούν 16km (Χαμηλής και Μέσης Πίεσης) στον Πύργο και 72Km (Χαμηλής και Μέσης Πίεσης) στο Αγρίνιο. Η τροφοδοσία θα γίνεται μέσω εγκατάστασης σταθμών αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τόσο για την πόλη του Πύργου όσο και για την πόλη του Αγρινίου Μέσω του δικτύου, θα τροφοδοτηθούν, περισσότεροι από 560 πελάτες σε Πύργο και  2.700 σε Αγρίνιο όλων των κατηγοριών.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο συμβασιοποιήθηκε και το έργο κατασκευής των τοπικών δικτύων φυσικού αερίου στην Πάτρα ύψους 18 εκατ. ευρώ που συγχρηματοδοτείται από κεφάλαια της ΔΕΔΑ και πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ 2014-2020) και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή 120 χλμ. δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη της Πάτρας, το οποίο θα τροφοδοτείται από κρυογενικές δεξαμενές και εξοπλισμό επαναεριοποίησης LNG που θα κατασκευαστούν στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, σε συνεργασία με τη ΔΕΔΑ, είχε επιτευχθεί σημαντική αύξηση στον προβλεπόμενο αριθμό οικιακών συνδέσεων για κάθε πόλη. Για την πόλη της Πάτρας προβλέπεται η σύνδεση 5.747 οικιακών χρηστών αντί για 3.747 του αρχικού προγράμματος, για την πόλη του Αγρινίου προβλέπεται η σύνδεση 2.824 οικιακών χρηστών αντί για 724, καθώς επίσης 232 εμπορικών και 3 βιομηχανικών χρηστών, ενώ για την πόλη του Πύργου προβλέπεται η σύνδεση 607 οικιακών χρηστών αντί για 347, καθώς επίσης 51 εμπορικών χρηστών.

«Μετά από μια μακρά και επίπονη διαδρομή, έφτασε η εποχή του πραγματικού έργου και για το φυσικό αέριο στον τόπο μας. Πρόκειται για μία εξέλιξη που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και δικαιώνει τις  προσπάθειες που κάναμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όχι μόνο να μην χαθεί το συγκεκριμένο έργο, αλλά και να γίνει πολύ πιο σημαντικό και ωφέλιμο για όλους. Η Περιφέρεια έκανε το καθήκον της, ώστε να ανατείλει μία νέα ενεργειακή εποχή στη Δυτική Ελλάδα. Η προσπάθεια όμως πρέπει να συνεχιστεί. Το φυσικό αέριο πρέπει να φτάσει παντού, αλλά και νέα έργα πράσινης μετάβασης να εμπλουτίσουν το ενεργειακό μείγμα της περιοχής μας» δήλωσε με την ευκαιρία υπογραφής της σύμβασης ο κ. Φαρμάκης.

 


AgrinioStories