Η επικαιροποίηση των ΟΣΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με email που αποστέλλεται
σε όλους τους παραγωγούς
που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2023,
ο ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει τις «συντεταγμένες» χρήσης
της εφαρμογής διεπαφής,
για την επικαιροποίηση των πληροφοριών
που αφορούν στα αγροτεμάχιά τους

Όσοι παραγωγοί έχουν υποβάλει οριστική αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2023, ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι στις επίσημες αναρτήσεις στην εφαρμογή διεπαφής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, «δύναται να μην αφορούν τεμάχιά τους».

Αναφορικά με το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων, και σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης, οι παραγωγοί καλούνται να «διασταυρώσουν» τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Εννιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2023, μέσα από μία πρώτη εξοικίωση με τα μέσα ελέγχου που τους παρέχονται

Θα πρέπει οι παραγωγοί να στέλνουν περί τις 4-5 φωτογραφίες, που να αποτυπώνουν τη συνολική κατάσταση του αγροτεμαχίου. Συνίσταται να στέλνουν από τις κορυφές του αγροτεμαχίου και από το κέντρο όπου αυτό είναι εφικτό.

Συνίσταται να αποφευχθεί η αποστολή παραπάνω φωτογραφιών.

Πρέπει να αποδεικνύεται μέσω των φωτογραφιών η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου.

Προσοχή. Είναι απαραίτητη η συμφωνία μεταξύ δηλωθείσας κάλυψης γης και ευρεθείσας κάλυψης γης (αρόσιμη, μόνιμη, βοσκότοπος) για τον έλεγχο της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης. Δεν είναι απαραίτητη η εύρεση της δηλωθείσας καλλιέργειας. Οι λήψεις πρέπει να αποδεικνύουν ότι σε ολόκληρο το αγροτεμάχιο έχουν εφαρμοστεί οι απαραίτητες ετήσιες καλλιεργητικές φροντίδες. Όσον αφορά στον έλεγχο ψηφιοποίησης, επισημαίνονται τα εξής:

Επιτρεπόμενες αλλαγές αγροτεμαχίου:

  • Καλλιέργεια
  • Ποικιλία
  • Αφαίρεση αιτήματος βασικής εισοδηματικής στήριξης/Μ13/Νέων γεωργών/ειδικής ενίσχυσης βάμβακος/συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού ή αραβόσιτου
  • Διόρθωση ψηφιοποίησης
  • Κατάτμηση («σπάσιμο» αγροτεμαχίου σε επιμέρους τμήματα)
  • Διαγραφή αγροτεμαχίου

Μη Επιτρεπόμενες αλλαγές αγροτεμαχίου:

Προσθήκη αιτήματος βασικής εισοδηματικής στήριξης/Μ13/Νέων γεωργών/ειδικής ενίσχυσης βάμβακος/συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού ή αραβόσιτου

Προσθήκη αγροτεμαχίου

Η ενημέρωση σχετικά με την ανάρτηση στην εφαρμογή διεπαφής νέων δεδομένων θα γίνεται με την αποστολή mail στα ΚΥΔ και στους παραγωγούς, όπου θα επισημαίνεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα μείνει ανοιχτή η εφαρμογή για τις απαιτούμενες απαντήσεις.

Η αποστολή φωτογραφιών μέσω της εφαρμογής agrisnap μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το άνοιγμα της ΕΑΕ.

Στην περίπτωση αποστολής φωτογραφιών δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση πεδίων στην εφαρμογής διεπαφής. Θα πρέπει ωστόσο, να ελεγχθεί εκ νέου σε προσεχή ανάρτηση εάν υπάρχουν σημειώσεις σχετικά με τις φωτογραφίες που εστάλησαν.

 


Διαβάστε ΕΙΔΗΣΕΙΣ που ενδιαφέρουν
κάνοντας clik πάνω στο λογότυπο που ακολουθεί

AgrinioStories