Έως τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για το στεγαστικό φοιτητών

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων
για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών έχει ξεκινήσει,
με προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών 2024:
Οδηγίες υποβολής και προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές
θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
εντός της προθεσμίας
για να επωφεληθούν από το στεγαστικό επίδομα

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας stegastiko.minedu.gov.gr ή μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Εκπαίδευση» και την υποκατηγορία «Πανεπιστήμια και φοίτηση». Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μέσω της ειδικής εφαρμογής evaluation-stegastiko.minedu.gov.gr. Οι αιτήσεις αξιολογούνται αρχικά με βάση τα στοιχεία του φοιτητή και, μόνο εφόσον αυτά εγκριθούν, εξετάζονται τα επιπρόσθετα στοιχεία συγκατοίκησης.

Για τις αιτήσεις που εγκρίνονται και δεν έχουν συμπληρωθεί ή εγκριθεί στοιχεία συγκατοίκησης, το ποσό του επιδόματος είναι 1.500 ευρώ. Το επίδομα ανέρχεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Εάν εγκριθούν όλα τα στοιχεία της αίτησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων συγκατοίκησης, το ποσό καταβάλλεται στα 2.000 ευρώ. Ειδικά για τους φοιτητές που φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλους φοιτητές στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το επίδομα ορίζεται στα 2.500 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός της προθεσμίας για να επωφεληθούν από το στεγαστικό επίδομα. Για την υποβολή της αίτησης για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση Φοίτησης: Πρέπει να εκδοθεί από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτά ο φοιτητής και να πιστοποιεί τη φοιτητική του ιδιότητα.
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα: Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, που να δείχνει τα εισοδήματα του φοιτητή ή/και της οικογένειάς του.
 • Αντίγραφο Μισθωτηρίου Συμβολαίου: Ένα αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας στην οποία διαμένει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης: Εκδοθεί από τον Δήμο, και να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή.
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου: Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φοιτητή.
 • IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού: Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού, στην οποία φαίνεται ο IBAN και το όνομα του δικαιούχου φοιτητή.
 • Δήλωση Στοιχείων Συγκατοίκησης (εφόσον ισχύει): Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση των στοιχείων συγκατοίκησης, εφόσον ο φοιτητής διαμένει με άλλους φοιτητές στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Σημαντικές Σημειώσεις:

 • Προθεσμία Υποβολής: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Ιουλίου.
 • Ηλεκτρονική Υποβολή: Όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας stegastiko.minedu.gov.gr ή μέσω gov.gr.
 • Επικύρωση Εγγράφων: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα έγγραφα είναι επικυρωμένα όπου απαιτείται και σε μορφή που γίνεται αποδεκτή από την πλατφόρμα υποβολής.

Η διαδικασία αυτή έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές που έχουν πραγματική ανάγκη λαμβάνουν την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Εξαιρέσεις – Φοιτητές που δεν δικαιούνται το επίδομα:

 • Φοιτητές που διαμένουν σε εστίες ή άλλα δωρεάν προσφερόμενα καταλύματα από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.
 • Φοιτητές που ήδη λαμβάνουν άλλο στεγαστικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο οικονομικό βοήθημα για την ίδια περίοδο.
 • Φοιτητές με υπερβολικό εισόδημα:
 • Φοιτητές των οποίων το οικογενειακό ή προσωπικό εισόδημα ξεπερνά τα όρια που καθορίζονται από το αρμόδιο υπουργείο.

Ειδικές Περιπτώσεις

 • Φοιτητές με ειδικές ανάγκες: Φοιτητές με αναπηρία 67% και άνω ή φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με μέλη που έχουν αναπηρία 67% και άνω. Αυτές οι περιπτώσεις εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή και μπορεί να υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις.
 • Ορφανοί Φοιτητές ή Φοιτητές Μονογονεϊκών Οικογενειών: Φοιτητές που είναι ορφανοί ή προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες ενδέχεται να δικαιούνται το επίδομα χωρίς να πληρούν πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Φοιτητές με μειωμένο εισόδημα λόγω ανάγκης: Φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα έχει μειωθεί σημαντικά λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως θάνατος, σοβαρή ασθένεια, ή απώλεια εργασίας του γονέα.
 • Πολύτεκνες Οικογένειες: Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες μπορεί να έχουν προνομιακή αντιμετώπιση όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια και το ύψος του επιδόματος.
 • Συγκατοίκηση με άλλους φοιτητές: Οι φοιτητές που συγκατοικούν με άλλους φοιτητές στην ίδια μισθωμένη κατοικία και φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης μπορεί να λάβουν αυξημένο επίδομα.

Διαδικασία για ειδικές περιπτώσεις

 • Υποβολή Πρόσθετων Δικαιολογητικών: Οι φοιτητές που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες ενδέχεται να πρέπει να υποβάλουν πρόσθετα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ειδική κατάστασή τους (π.χ., ιατρικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά πολυτεκνίας).
 • Ειδική Αξιολόγηση: Οι αιτήσεις από φοιτητές που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες θα αξιολογηθούν ξεχωριστά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες τους.

 


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *