ΕΟΕΔ: Εκπαίδευση αντιμετώπισης καταστροφών

Η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης -Ε.Ο.ΕΔ
εκπαίδευση αντιμετώπισης καταστροφών

 

Η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης -Ε.Ο.ΕΔ. πραγματοποίησε με 25 Διασώστες εκπαίδευση αντιμετώπισης καταστροφών. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση είχε στόχο τη διερεύνηση της ετοιμότητας  σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση κρίσεων εξαιτίας φαινομένων φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές).

Κεντρικοί στόχοι της έκπαίδευσης είναι να αναδείξουν το μέγεθος που μπορούν να επηρεάσουν τα φαινόμενα φυσικών καταστροφών,την ετοιμότητα των Διασωστών να αντιμετωπίσουν έκτακτα περιστατικά χρησιμοποιώντας οργανωμένα σχέδια και τεχνικές, με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, και τέλος την συμμετοχή  όλων των εμπλεκόμενων.

Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης έδειξαν την υψηλή ετοιμότητα των Διασωστών σε φαινομενα φυσικών καταστροφών,και την αναγκαιότητα της συνεχής διεξαγωγής ασκήσεων ετοιμότητας για περισσότερη προσφορά στο κοινωνικο σύνολο.

 

 

 

 


AgrinioStories