Δήμος Μεσολογγίου: Μίσθωση απορριμματοφόρου

Ο Δήμος Μεσολογγίου προχώρησε σε μίσθωση απορριμματοφόρου
Αυξήσει την ικανότητα αποκομιδής των απορριμμάτων

 Σε εξέλιξη είναι οι πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής ώστε να καταστεί, όσο πιο σύντομα γίνεται, λειτουργικός ο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου και να παύσει η μεταφορά των απορριμμάτων στους γειτονικούς ΧΥΤΑ.

Μέχρι να καταστεί αυτό εφικτό ο δήμος προσπαθεί να ενισχύσει το στόλο καθαριότητας προκειμένου να ανταποκρίνεται στις καθημερινές απαιτήσεις. Προς τούτο προχώρησε στην μίσθωση απορριμματοφόρου το οποίο θα τεθεί σε υπηρεσία από αύριο κιόλας και θα παραμείνει στη διάθεση του Δήμου για ένα εξάμηνο.

Με την ενέργεια αυτή η δημοτική αρχή επιχειρεί να αυξήσει την ικανότητα αποκομιδής των απορριμμάτων με ταχύτερους ρυθμούς για το διάστημα του θέρους και να αποτρέψει την υπερσυγκέντρωση των απορριμμάτων στους ανοικτούς κάδους.

 


AgrinioStories