Δήμος Αγρινίου: Υπόλοιπα κοπής δένδρων

Για τα υπόλοιπα κοπής δένδρων από αυλές κήπων τηλεφωνήστε στο 15194

Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου ενημερώνει τους δημότες που θέλουν να πετάξου κλαδιά και υπόλοιπα κοπής δένδρων από αυλές κήπων  ότι μπορούν να επικοινωνούν  στο τηλ 15194 χωρίς χρέωση και εφόσον έχουν ελαχιστοποιήσει τον όγκο των κηπευτικών απορριμμάτων με περίδεση (ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα) να τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο δίπλα στους κάδους.

Αυτό θα γίνεται την ημέρα και ώρα αποκομιδής που θα ανακοινωθεί από το Τήμα Αποκομιδής της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου ότι θα περάσει  ειδικό όχημα. Με αυτό τον τρόπο  δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων ή πεζών και βελτιώνεται η εικόνα της πόλης μας .

Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζοδρομίου χωρίς συσκευασία (χύμα) επιβάλλεται σχετικό τέλος και πρόστιμο σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου.

«Η καθαριότητα του Δήμου μας είναι ζήτημα που αφορά όλους γιατί αναβαθμίζει την ποιότητα της  ζωή μας, προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία μας..Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά οφείλουμε να ευαισθητοποιηθούμε και να τηρήσουμε ορισμένους κανόνες που θα βελτιώσουν την εικόνα της πόλης μας και των Δημοτικών Ενοτήτων», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Χριστόφορος Παπαδημητρίου.

 


AgrinioStories