Δημ. Συμβ. Αγρινίου 28/3 – Δύο συνεδριάσεις σήμερα (Δείτε ζωντανά)

Την  Πέμπτη 28 Μαρτίου,
δύο συνεδριάσεις
του Δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου

Αρχικά, στις 6:00  το απόγευμα, θα πραγματοποιθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για συζήτηση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:  Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2022 και του έτους 2023. (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 136/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.

Δείτε ζωντανά

 

 

Την ίδια μέρα επίσης στις 6:30 θα πραγματοποιηθεί και η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Αγρινίου έτους 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 2. Λήψη απoφάσεων για μη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 3. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Δίκτυο Πόλεων για την Πολιτική Προστασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 4. Κατάρτιση προγράμματος για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Αγρινίου έτους 2024. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής). (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου).
 5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 120 MWστην τεχνική λίμνη Καστρακίου, στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της εταιρείας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.” (ΠΕΤ 2403000512)». (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση Κοινότητας Καστρακίου). (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καστρακίου κ. Γρηγόριος Μηλιόρδος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
 6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 42 MWστην τεχνική λίμνη Στράτου, στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της εταιρείας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.” (ΠΕΤ 2403000611)». (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 2/2024 απόφαση Κοινότητας Στράτου). (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Στράτου κ. Νικόλαος Σιδέρης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
 7. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 107/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
 8. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 73/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 6/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
 9. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Αγρινίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 119/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 8/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
 10. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2023. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 135/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 171/2024 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 78/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 12. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Κ.Χ. 167Α και στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 42/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2024 απόφασης της Κ.Ε. του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού –Δήμου Αγρινίου – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος & ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου για τρία έτη (2024-2025-2026)καθώς και ορισμός μελών επιτροπή παρακολούθησης». (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).
 14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2024 απόφασης της Κ.Ε. του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων απολογισμού 2023». (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου).
 15. Πρόωρη λύση μίσθωσης  κτηρίου 7ου Γυμνασίου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
 16. Παράταση μίσθωσης θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Στράτου  του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
 17. Ορισμός των Υπαλλήλων Ταμείου Δήμου Αγρινίου  για τον χειρισμό και την χρήση  της χρεωστικής κάρτας του τραπεζικού λογαριασμού στην ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
 18. Κλείσιμο αδρανούς τραπεζικού  λογαριασμού  του τέως  Δήμου Παραβόλας στην Τράπεζα Πειραιώς  και μεταφορά υπολοίπου σε  ενεργό λογαριασμό   του Δήμου Αγρινίου – Εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
 19. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Αγρινίου στα Σχολικά Συμβούλια. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 20. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Πεντακόρφου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Πεντακορφιωτών «ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ». (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 16/2023 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πεντακόρφου κ. Ιωάννης Νταλιαπές συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010).
 21. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Λαμπιρίου στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Απανταχού Λαμπιριωτών Τριχωνίδας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ». (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 17/2023 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαμπιρίου κ. Βασίλειος Κουτσιαύτης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010).
 22. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Τριχωνίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριχωνίου «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 3/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τριχωνίου κ. Ευάγγελος Κουτσής συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010).
 23. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου οικισμού Αγίας Παρασκευής, στην Κοινότητα Αγίου Βλασίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής κ. Δημήτριος Κατσιμάρδος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010).
 24. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας Κοινοτικού Γραφείου Γραμματικούς στον Επιμορφωτικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γραμματικούς «Η ΠΡΟΟΔΟΣ». (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση Κοινότητας Γραμματικούς). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικούς κ. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).\
 25. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06), έτους 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
 26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου:«Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου 2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου).
 27. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 190/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 28. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 1η ΕΠΑ.Λ. Καινουργίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 29. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του κτηρίου 1 του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 30. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του κτηρίου 2 του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 31. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 32. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 6ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 33. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του τμήματος 1 του 6ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 34. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ολοήμερου τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 35. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του τμήματος 1 του 15ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 36. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 37. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του του τμήματος 1 του Νηπιαγωγείου Δοκιμίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 38. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 121&123/2024 αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 39. Αποτίμηση σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζώης).

 

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click στο Posted in Αγρίνιο