Διακοπή κυκλοφορίας από Μελίγκοβα μέχρι Αργυρό Πηγάδι

Διακοπή κυκλοφορίας
της Επαρχιακής οδού από Γέφυρα Τριανταφυλλέικα
Μελίγκοβα – Αμβρακιά – Αργυρό Πηγάδι

Διακόπηκε η κυκλοφορία, σύμφωνα με απόφαση του διευθυντή Ακαρνανίας κ. Δημήτρη Γαλαζούλα, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Γέφυρα Τριανταφυλλέικα Μελίγκοβα – Αμβρακιά – Αργυρό Πηγάδι και η κυκλοφορία γίνεται μέσω των διαδρομών Θέρμο – Δρυμώνα – Νεροχώρι – Θέση Διάσελο Αμβρακιά – Μελίγκοβα ή Θέρμο – Κοσκινά – Νεροχώρι – Θέση Διάσελο Αμβρακιά – Μελίγκοβα, λόγω κατολίσθησης πρανούς ορύγματος κατάντη της οδού με καθίζηση και υποσκαφή οδοστρώματος λόγω υδάτων στην περιοχή της Μελίγκοβας (Θέση Κοιμητήριο).

Η διακοπή ισχύει μέχρι τις 27/05 ή μέχρι την έκδοση τεχνικής μελέτης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος/Δ-νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νιας/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων και την έκδοση σχετικής απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το Α.Τ. Θέρμου, για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απόφαση, να επιτηρεί συνεχώς το παραπάνω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών.

 


AgrinioStories