Δάνεια σε Καινούργιο και Στράτου με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
προς τα πιστωτικά ιδρύματα, έως του ποσού των 5.561.790 ευρώ,
για τη χορήγηση άτοκων δανείων σε φυσικά πρόσωπα,
προς αποκατάσταση κτηριακών ζημ
ιών
που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές σε Καινούργιο και Στράτου

Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους δημότες:

  1. της Κοινότητας Καινούργιου της Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων και
  2. της Κοινότητας Στράτου της Δημοτικής Ενότητας Στράτου

που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 26ης Σεπτεμβρίου 2020 και οριοθετήθηκαν  με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 146183/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/05-05-2023, (ΦΕΚ 3306/Β΄/18-05-2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ότιέχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμόν 2 / 32222 / 0025 /10-11-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα:«Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα, έως του ποσού των 5.561.790 ευρώ, για τη χορήγηση άτοκων δανείων σε φυσικά πρόσωπα, προς αποκατάσταση κτηριακών ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές».

Με τη συγκεκριμένη  απόφαση δίνεται η δυνατότητα της παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για τη χορήγηση άτοκων δανείων σε φυσικά πρόσωπα, προς αποκατάσταση κτηριακών ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές.

 

Διευκρινίζεται ότι,η απόφαση αφορά την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

 

 


Διαβάστε όλες τις ειδήσεις
που αφορούν στο ΑΓΡΙΝΙΟ
κάνοντας clik πάνω στο λογότυπο που ακολουθεί

AgrinioStories