Δ. Ελλάδα – Συνάντηση εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου CHERRY

Ανάδειξη τοπικών πρακτικών
αστικού μετασχηματισμού
συνάντηση των εταίρων
του Ευρωπαϊκού έργου CHERRY, στο Βέλγιο

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
συμμετείχε στην έκτη συνάντηση των εταίρων του έργου
του Προγράμματος Interreg Europe CHERRY,
που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2024
στην πόλη Kortrijk του Βελγίου

Κεντρικό θέμα ήταν η παρουσίαση και ανάλυση «βέλτιστων πρακτικών» αστικού μετασχηματισμού στο πλαίσιο πολιτικών για την υποστήριξη πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων. Συνολικά παρουσιάστηκαν 18 βέλτιστες πρακτικές από τους 9 εταίρους του έργου που εκτός από την Ελλάδα προέρχονται από Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Φιλανδία.

Το έργο “CHERRY” έχει ως στόχο μέσω της ανταλλαγής εμπειριών από υλοποιημένες πολιτικές υποστήριξης της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (Cultural &CreativeIndustries/CCIs) να εξάγει συμπεράσματα πολιτικής για την περαιτέρω ανάκαμψη του τομέα μετά την πανδημία και την λειτουργική και βιώσιμη διασύνδεση της δημιουργικής βιομηχανίας με την τοπική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, στη συνάντηση εργασία στο Kortrijk (Βέλγιο) αναπτύχθηκαν 4 εργαστήρια ανταλλαγής τοπικών πρακτικών (peertopeerexchangeactivity) με θέμα την υποστήριξη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, σε συνεργασία με τοπικούς εμπειρογνώμονες του Βέλγου εταίρου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στις εργασίες της συνάντησης με την Σοφία Καρβέλη (projectmanager του έργου) και την Έλενα Παπαζαχοροπούλου (μέλος της ομάδας του έργου) που παρουσίασαν με επιτυχία τοπικές πρακτικές στον αστικό μετασχηματισμό, καθότι μετά την τεχνική ανάλυσή τους εντάχθηκαν στην προ-επιλεγμένη λίστα του έργου με τις 10 «δημοφιλέστερες βέλτιστες πρακτικές» από όλους τους εταίρους.

 

 

Από αυτή τη δεξαμενή, οι εμπειρογνώμονες του Προγράμματος “Interreg Europe” 2021-2027 θα αξιολογήσουν τις αρτιότερες ως καλές πρακτικές του Προγράμματος εξασφαλίζοντας έτσι την δημοσιότητά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με αυτόν τον τρόπο προσβλέπει στην όσο το δυνατή μεγαλύτερη η εξωστρέφεια σε συνεργασία με το σύνολο των συμμετεχόντων μερών στο έργο (μεταξύ των οποίων Δήμοι της ΠΔΕ, εφορείες αρχαιοτήτων, ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ κλπ.).

Έχοντας επίσης υπόψη ότι το έργο «CHERRY» είναι ενταγμένο στον ειδικό στόχο της «Κοινωνικής Ευρώπης», τα κριτήρια επιλογής είναι ακόμα πιο απαιτητικά, δεδομένου ότι εκτός από το καθεαυτού περιεχόμενο και το δυναμικό της πολιτιστικής δημιουργίας, εξετάζεται και η διασύνδεσή της με τον τοπικό επιχειρηματικό ιστό, καθώς και η συμβολή της (αντίκτυπος) στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Interreg Europe 2021-2027» που θέτει ένα απαιτητικό πλαίσιο αναφοράς κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου οι τοπικές πρακτικές που προτείνονται να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να προβληθούν και να προωθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο “CHERRY” είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.interregeurope.eu/cherry

 

Διαβάστε περισσότερα
με click στο Posted in Δ. Ελλάδα