Αστακός – Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου

Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση
του Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου
την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

Τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου έχουν κληθεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΠΔΕ 2018ΣΕ18900030)» ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑ) ΤΟΥ ΤΠΑ 2021-2025 ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΣ ΕΠΑ MIS 5198532.
  2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕΤΡΟ ΙΙ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ VII.
  3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.
  4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023.
  5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023.
  6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023.
  7. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023.

 


AgrinioStories