Αιτωλοακαρνανία – 82 εμβόλια στις 23/8

Την Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 302 εμβόλια
εκ των οποίων τα 82 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 340.228 (+82 την 23/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.723 (+1 την 23/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.928 (+1 την 23/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 99.182 (+80 την 23/08/2022)

 

ΑΧΑΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών……………………………………………  590.161 (+171 την 23/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.392 (+1 την 23/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.097 (+7 την 23/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 165.675 (+163 την 23/08/2022)

 

ΗΛΕΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 258.367 (+49 την 23/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.896 (+2 την 23/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.859 (+5 την 23/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 72.848 (+42 την 23/08/2022)

 


AgrinioStories