Αιτωλοακαρνανία – 22 εμβόλια την 1/7

Την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 172 εμβόλια
εκ των οποίων τα 22 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 337.335 (+22 την 01/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.680
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.888
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 96.365 (+22 την 01/07/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 584.938 (+141 την 01/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.289 (+4 την 01/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.009 (+2 την 01/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 160.624 (+135 την 01/07/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 255.799 (+9 την 01/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.792 (+2 την 01/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.758 (+2 την 01/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 70.477 (+5 την 01/07/2022)

 


AgrinioStories